Χοροί της Πρέβεζας, από τον σύλλογο μας στην εκδήλωση “Ενώνουμε Ανθρώπους, Δημιουργούμε Πολιτισμό” (Video)

Χοροί της Πρέβεζας, από τον σύλλογο μας στην εκδήλωση “Ενώνουμε Ανθρώπους, Δημιουργούμε Πολιτισμό” (Video)

Σας παρουσιάζουμε ολόκληρη την παράσταση με θέμα, χορούς της Πρέβεζας όπου παρουσίασε ο Σύλλογος μας για την μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση του ΑΣ ΑΜΕΑ “Ο Φίλιππος”.

Ιδιαίτεροι σκοποί της περιοχής σε μια παρουσίαση θεματική υπό την ανάλυση και καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου μας Στέφανου Φασιά. Συμπληρώνουμε ότι οι γυναικείες εκπληκτικές φορεσιές της Πρέβεζας αποτελούν κληρονομιά της Ιματιοθήκης του συλλόγου μας!