Λαϊκά

Τα λαϊκά τραγούδια και χοροί, φημισμένοι παγκόσμια με το εθνικό μας όργανο το μπουζούκι, είναι χοροί της βασικής μας εκμάθησης και εφαρμόζονται σε Διεθνές φεστιβάλ και όχι μόνο. Η περίφημος Ζορμπάς του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη αποτελεί ταυτότητα για τον σύλλογο μας, έχοντας καταφέρει μέσω της πολυσύνθετης χορογραφίας του χοροδιδάσκαλου, κ. Στέφανου Φασιά να κερδίσει πολλές διακρίσεις για τον Σύλλογο και την χώρα μας.
Παρακάτω οι χοροί της εκμάθησης στο Λαϊκό πρόγραμμα:

Λαϊκοί Χοροί:

Xασάπικο, Xασαποσέρβικο, Zειμπέκικο , Zορμπάς