Ήπειρος

Ήπειρος

Οι Ηπειρώτικοι χοροί και έθιμα αποτελούν την βάση του Χορευτικού μας Συλλόγου, συνδυάζοντας παραστάσεις με διάφορες στολές ανά περιοχή. Παρακάτω παρουσιάζεται η δομή της εκμάθησης των χορών της Ηπείρου.

Α. Χοροί και τραγούδια της Ηπείρου

Η διδασκαλία αυτών των Hπειρώτικων χορών γίνεται σε 3 βασικές ενότητες.

1η ενότητα : Bασικοί χοροί, βάσει του ρυθμού και της μουσικής μελωδίας (ανάλυση κίνησης , ρυθμολογία και μουσική μελωδία)

2η ενότητα : Περιοχές (εκμάθηση χορών από όλες τις περιοχές ) Πωγωνίου, Β. Ηπείρου, Κόνιτσας, Ζαγορίου, Μέτσοβου –Βοβούσας, Ιωαννίνων (Ζίτσας, Ελεούσσας,κλπ και των αστικών) Τζουμέρκων, Άρτας, Πρέβεζας, Λάκκας Σουλίου, Θεσπρωτίας .

3η ενότητα : Τραγούδι και χορός –χορωδία, διαχωρισμός σε (γάμου, ξενιτιάς, κλέφτικα, μοιρολόγια κλπ.) Ιστορία επιρροές και δάνεια των ηπειρώτικων χορών.