Καγκελάρης στις Σέρρες! Φωτογραφίες και βίντεο!

Καγκελάρης στις Σέρρες! Φωτογραφίες και βίντεο!

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση Καγκελάρης που διοργάνωση το Εργαστήρι Παραδοσιακών χορών «ο Πύρρος»-Σέρρες με την συμμετοχή του συλλόγου μας!

Το πρώτο μέρος φωτογραφιών από την εκδήλωση Καγκελάρης του Εργαστήρι Παραδοσιακών χορών «ο Πύρρος»-Σέρρες όπου συμμετείχε ο σύλλογος μας!

Και του χρόνου με υγεία!

Το δεύτερο μέρος φωτογραφιών από την εκδήλωση Καγκελάρης του Εργαστήρι Παραδοσιακών χορών «ο Πύρρος»-Σέρρες όπου συμμετείχε ο σύλλογος μας!